Lämna ytterskor utanför banan

Vi har problem just nu med snöslaskskor som tas in på tennisbanan. Salt och snö förstör det känsliga tennisunderlaget och det går inte att tvätta rent.

Hjälp oss att vara rädda om våra tennisbanor. De tål bara att beträdas med torra tennisskor. Under denna årstid händer det att snöslaskiga kängor står och droppar på banan med förödande resultat.

Hjälp dina klubbkamrater och gäster som inte känner till vilka skador salt och snö förorsakar på tennisunderlaget. Det fungerar inte heller att använda tennisskorna som både promenadskor utomhus och tennisskor.

Det är extra svårt i dessa pandemitider utan omklädningsrum, men vi måste alla hjälpas åt. Onödiga ommålningar av tennisbanorna resulterar i höjda avgifter för KLTK:s medlemmar.

Tack för din medverkan!