Juniorträningen återstartar

Juniorträningen på KLTK återstartar på försök från vecka 4. Dock får de allra yngsta i boll- och rörelseskolan vänta ytterligare en tid.

Då Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Tennisförbundet kommit med positiva besked om att återuppta organiserad föreningsidrott för barn och unga kan vi äntligen starta vårterminen för flertalet barn och ungdomar.

Verksamheten på lördagarna i minitennisskolan Lejonet kan inte starta eftersom antalet elever per timme är för högt i förhållande till maxgränsen besökare i Kungl. Tennishallen.

Berörda juniorer meddelas via mejl och för dessa gäller följande:

  • passen består av 50 minuters träning med start heltimme.
  • eleven kommer till tennishallen ombytt och klar tidigast 5 minuter innan start.
  • eleven går till anvisad bana 2 minuter innan start.
  • direkt efter träningen lämnar eleven hallen via västra sidoentrén (vid squashen mot medlemmars parkering).
  • eleven tvättar och spritar händerna samt håller avstånd.
  • målsman som följer eleven till träningen lämnar av utanför huset och vistas INTE i hallen under träningstimmen.

Enligt den nya förordningen som blev ett av resultaten med nya pandemilagen får endast 130 personer vistas samtidigt i Kungl. Tennishallen. Detta omfattar ALLA; medlemmar, besökare och gäster – tennis, gym, squash och butik.

– Att vi nu återstartar juniorträningen måste ses som en test. Om det visar sig att vi överskrider maxantal personer som får vistas i hallen kommer vi bli tvungna att avbryta försöket, kommenterar chefstränare Aftab Baig. Om alla följer våra påbud så kommer detta att fungera men om eleverna dröjer sig kvar efter träning eller föräldrarna väntar i huset så passerar vi ganska snabbt vår maxgräns på 130 personer, avslutar Aftab.

Restaurang och omklädningsrum i Kungl. Tennishallen är stängda sedan slutet av förra året.