Ny information om Coronavirus

Vi uppmanar våra medlemmar att löpande ta del av den information som finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Myndigheten har infört nya riktlinjer som vi på KLTK kommer att följa. En del av dessa påverkar klubbens service, utbud och faciliteter.

Det finns även relevant information på Svenska Tennisförbundets och Riksidrottsförbundets hemsidor.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
SVENSKA TENNISFÖRBUNDET
RIKSIDROTTSFÖRBUNDET