In memoriam

Medlemmar som gått ur tiden 2021.

Theodor Adelswärd
Ann-Marie Calander
Stig Carlborn
Jan Fredell
Niklas Miöen

Tänk gärna på Medlemmars Minnesfond bankgiro 167-43440.