In memoriam

Medlemmar som gått ur tiden 2019:

Harold ”Bud” Lawson
Kenneth Johansson

Claes Jernbeck
Staffan Stockenberg

Tänk gärna på Medlemmars Minnesfond bankgiro 167-43440.