In memoriam

Medlemmar som gått ur tiden 2018:

Marie Frestadius
George H.W. Bush

Tänk gärna på Medlemmars Minnesfond bankgiro 167-4340.