Grus eller frost?

Vårvintern ska enligt säkra källor inträffa i mars på våra breddgrader, men tittar man på väderprognosen så verkar det vara aprils tur i år. Trots detta gör vi ett försök att öppna första grusbanan på lördag den 10 april.

Bokning sker som vanligt i medlemmars bokningssystem och som vanligt spelar vi inte inomhus med skor vi använt på gruset.

I takt med att vädret blir bättre kommer fler banor att öppnas.