God Jul & Gott Nytt År

KLTK:s styrelse med personal vill önska alla medlemmar en skön Jul- och Nyårshelg.

Vi har öppet alla dagar utom julafton.

Tack för glada tillrop, tack för förslag till ständiga förbättringar, tack för ideella arbetsinsatser, tack för att du är rädd om vår unika hall så vi kan lämna den till nästa generation i ett bättre skick än när vi fann den.