God Jul & Gott Nytt År

KLTK:s styrelse med personal önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vi har öppet alla dagar utom julafton.

Tack för uppmuntrande ord, tack för förslag till ständiga förbättringar, tack för ideella arbetsinsatser, tack för att du är rädd om vår tennishall så den håller i många generationer.