Frågor om nya coronaviruset

Det kommer frågor till KLTK:s kansli gällande coronavirus.

Klubben har varken kompetens eller erfarenhet av att göra bedömningar i denna komplicerade fråga, utan vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens hemsida. Om den information som Folkhälsomyndigheten lämnar ger upphov till oro så behöver juniorerna, under rådande omständigheter, självklart inte medverka i klubbens verksamhet.

Vi föreslår att våra medlemmar löpande tar del av den information som finns på FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS hemsida och följer de rekommendationer som där ges.