Covid 19 – detta gäller på KLTK

KLTK har haft besök av Länsstyrelsens kontrollanter som ville se om vi följer de lagar och restriktioner som införts på grund av pandemin. I det stora hela fick vi godkänt men några ytterligare åtgärder behövde vidtagas vilket nu har skett.

De restriktioner vi har att följa även fortsättningsvis är dessa:

 • Max 130 personer får vistas i Kungl. Tennishallen samtidigt.
 • Samtliga utövare uppmanas att komma till hallen i anslutning till aktivitetens början och lämna arenan så snart som möjligt efter genomfört pass.
 • Samtliga utövare uppmanas att INTE ta med anhöriga eller vänner till hallen. Målsman som skjutsar barn måste lämna och hämta utomhus.
 • Begränsning till endast singelspel med undantag för centercourten, bana 1 och bana 21–26. Dubbelspel på samtliga banor tillåts från 10 maj på försök.
 • Omklädningsrummen är stängda.
 • Restaurangen är stängd.
 • Maximalt 7 besökare samtidigt i butiken (dessa ingår i det totala maxantalet om 130).
 • Maximalt 15 besökare samtidigt i gymmet (dessa ingår i det totala maxantalet om 130).
 • Privatträning får fortsätta men med maximalt två elever på banan.
 • Inga tävlings- eller träningsaktiviteter genomförs i klubbens regi för seniorer.
 • Juniorernas aktiviteter är begränsade men i de delar de genomförs görs det på ett ansvarsfullt sätt.