Förbundsordförande ny i styrelsen

Stefan Dahlbo, Svenska Tennisförbundets tidigare ordförande, valdes in som ny ledamot i KLTK:s styrelse vid årsmötet den 2 maj.

Stefan Dahlbo ersätter Henrik Bergman som ställt sin plats till förfogande. Henrik kommer dock att fortsätta som KLTK:s representant i styrelsen för Stockholm Open AB.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet och omvalde Katrin Dahlström, Anders Garpered och Carl Urban till år 2025 och för 27:e året i rad valdes Marcus Wallenberg till ordförande.

Efter förhandlingarna samlades mötesdeltagarna i Kronprinsens salong för mingel med hors d’œuvre som sköljdes ner med KLTK:s officiella champagne Veuve Fourny & Fils.

 

Publicerat 220503