Årsmöte på behörigt avstånd

Det var glest mellan stolarna när Tennis Stockholm höll sitt årsmöte den 27:e maj. Coronamässiga två meter närmare bestämt.

Tennis Stockholms årsmöte hölls på bana 13 i Salkhallen och trots rådande omständigheter var uppslutningen stor, skriver Lena Kubicska på förbundets hemsida.

Med anledning av sakernas tillstånd hölls mötet så kort och effektivt som möjligt. Några viktiga förändringar hanns dock med.

Hans Hedström (bilden ovan), vår egen vice ordförande, lämnade sin plats i förbundets valnämnd efter många trogna år. Han ersattes av Johan Eklöw, ordförande i KLTK:s Junior- och elitkommitté tillika styrelseledamot i klubben.

Till ny ledamot i Tennis Stockholms styrelse valdes också Madeleine Kjessler, tennisfostrad inom såväl KLTK som SALK.