En donation till KLTK

KLTK har mottagit en generös donation från medlem Bengt Fagrell. Bengt kom till klubben som junior 1946 och trots att det nu är 60 år sedan han tog dubbeltiteln i Skol-SM utomhus spelar han fortfarande flera gånger per vecka.

Hallå Bengt Fagrell, berätta om din donation till klubben.

– Efter 72 år i Kungliga Hallen och 69 år som klubbmedlem ville jag tacka Klubben för den fantastiska tid jag har fått uppleva under alla dessa år. När jag blev seniormedlem i klubben var vi endast 75 aktiva medlemmar och alla kände alla. I dag när vi är nästan 2000 medlemmar har naturligtvis den tidigare intima klubbkänslan försvunnit och det är tråkigt att se att många inte ens kan hälsa på sina klubbkamrater i t.ex. omklädningsrummet.

Hur ska donationen användas?

– Jag vill att min donation skall användas för att förbättra klubbkänsla och gemenskap och tror att vi ska börja hos våra unga medlemmar. Får man rätt start vad gäller hur man umgås klubbkamrater emellan så kommer det successivt att genomsyra klubbkänslan i hela klubben.

– Vi instiftar ett årligt pris, ”Årets klubbkamrat”, som tilldelas en 13-årig junior. Vinnaren erhåller en vacker pokal samt får bjuda sina jämnåriga på ett roligt ”tenniskalas” med lek, tävling och tårta. Årets första klubbkamrat kommer att offentliggöras redan nu till våren.

Hur började ditt intresse för tennis?

– Min mamma, Aja Fagrell, mer känd som ’Tant Aja’, var sedan flera decennier djupt engagerad i klubben och 1946 tog hon med mig till hallen för att jag skulle få känna på atmosfären och börja spela.

– Som min första tränare fick jag legendaren Sigrid Fick. Trots att lektionerna ägde rum i ett bollrum tyckte jag tennis var riktigt roligt.

Tävlade du också som ung?

– Trots flitigt spelande på 50-talet nådde jag aldrig den yppersta eliten, delvis på grund av mångåriga ryggbesvär. En dubbelvinst i Skol SM 1958 utomhus tillsammans med Björn Axelsson är jag i alla fall mycket stolt över.

Du har också suttit i KLTK:s styrelse, berätta.

– Efter att mitt yrke som läkare fört mig till San Diego för ett forskningsuppdrag på University of California där jag och familjen bodde i några år, blev jag vid hemkomsten 1977 tillfrågad av klubbens ordförande Macke Wallenberg om jag ville sitta i KLTK:s styrelse.

– Jag fick den prestigefyllda rollen som sekreterare, en position som jag sedan innehade i 10 år. Därefter följde uppdrag i både Fastighetsbolaget och klubbens valnämnd.

Bengt tilldelades KLTK:s Förtjänstnål 1986. Reds. anm.

Hur mycket tennis blir det idag?

– Som delvis pensionär har man mer tid för tennis och tack vare vårt moderna bokningssystem så spelar jag en till fyra timmar per vecka med trevliga klubbkamrater och kompisar. Jag har haft 70 fantastiska år på KLTK och hoppas jag håller mig frisk och skadefri så att det blir många fler aktiva tennisår.

– Avslutningsvis vill jag tacka Kungliga klubben för drygt 70 fantastiska år av gemenskap och trevlig tennis och hoppas att min donation skall förbättra umgänget mellan oss medlemmar av alla kategorier och på så sätt öka trivseln i Klubben.