Drottningen uppvaktad

Kungliga klubben uppvaktar sin hedersledamot, Drottning Silvia, med anledning av hennes 75-årsdag den 23 december.

Med anledning av Drottningens födelsedag har KLTK lämnat ett bidrag till World Childhood Foundation, en stiftelse som Drottning Silvia bildade 1999.

Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn.