Betalning via autogiro

Nu kan du betala dina fakturor från Kungl. Lawn Tennis Klubben och Kungl. Tennishallen AB via autogiro.

Du går in på din bank, söker upp respektive organisation/företag, anger ditt medlemsnummer och registrerar dig. Observera att du måste registrera dig för bägge eftersom årsavgiften faktureras från KLTK och spelavgiften samt inköp på medlemskorten faktureras från Kungl. Tennishallen AB.

– Många medlemmar har efterfrågat denna tjänst så låt oss hoppas att medlemsnyttan ökar genom detta, kommenterar Annelie Bemgård på klubbens kansli.

Vi ber dig notera att betalning via autogiro inte kan ske retroaktivt. Det innebär att fakturor som du erhållit innan din registrering skall betalas ”som vanligt”, oavsett förfallodatum. De fakturor som betalas via autogiro är märkta ”Faktura autogiro” samt informerar om att beloppet dras via autogiro på förfallodagen.