Åsa ny ordförande i SvTF

Vid Svenska Tennisförbundets årsmöte som hölls i början på juni blev vår klubbkamrat Åsa Hedin vald till ny ordförande och blir därmed den första kvinnliga ordföranden i förbundets 114-åriga historia.

Åsa Hedin valdes in som ledamot i Svenska Tennisförbundets styrelse vid förbundsmötet i Göteborg i maj 2019. Ett år senare efterträder hon Thomas Wallén, som tidigt deklarerade att han avböjde omval. Thomas har varit ordförande i SvTF de senaste fem åren.

– Jag står för ett inkluderande ledarskap som bygger på samarbete och kommunikation där transparens är viktigt, kommenterar Åsa. Jag är van vid att driva stora strategiska processer i bolag. I rollen som ordförande för Svenska Tennisförbundet hoppas jag fortsätta skapa engagemang genom hela Tennissverige, avslutar hon.