25 nya miljöstationer

Vi strävar självklart efter en så miljövänlig anläggning som möjligt och har nu rustat hallen med nya miljöstationer.

Som många av våra medlemmar redan känner till har vi sedan länge en miljöstation utanför medlemmars omklädningsrum där vi sorterar bollar, plaströr och metall.

Nu vill vi sortera mera och har därför placerat ut 25 nya miljöstationer i de allmänna ytorna runt om i hallen, samt på en del av tennisbanorna. De tennisbanor som just nu saknar sorteringsmöjlighet kommer under våren att kompletteras.

Vi vill därför uppmana alla medlemmar och besökare att se er om efter närmaste miljöstation nästa gång ni är i Kungl. Tennishallen och slänga ert avfall i rätt behållare.

Nu ser vi till att tillsammans på KLTK bidra till en bättre miljö!