1 timme på KLTK HT23/VT24

1 timme på KLTK HT23/VT24

Jag som målsman har tagit del av informationen i mejlutskicket från 16/5. Vi accepterar erbjudandet och jag som målsman förbinder mig att arbeta ett 6-timmars pass under Stockholm Open, datum för arbetspasset meddelas senare. * = obligatoriskt fält