Garpered ersätter Blom

Vid KLTK:s årsmöte, som med fast hand leddes av advokat Sven Unger, omvaldes Marcus Wallenberg som ordförande. Anders Garpered valdes att efterträda Lars-Johan Blom som på bilden avtackas av Marcus Wallenberg.

Clas Blix hade avböjt omval som personlig revisorssuppleant till Lars Svensson. Blix ersattes av Anders Jonsson. Clas Blix har verkat som revisor och revisorssuppleant i KLTK sedan 1999.

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta fram ett förslag för att åstadkomma ändrade stadgar som i framtiden skyddar klubbens ändamål och Kungl. Tennishallens användningsområde som tennishall.

Mötet inleddes med att Leo Borg mottog utmärkelsen Årets Junior till minne av Erik Wennerström. Medlem Bengt Fagrell delade sedan ut sin nya utmärkelse Årets Klubbkamrat till Sofie Leijon.

Mötet avslutades med att Lars-Johan Blom tackade styrelsekamrater och personal för fint samarbete.