Sponsorer

Intersquash Club vill tacka samtliga våra samarbetspartners för 45 fantastiska år! Utan er hjälp hade det inte varit möjligt. Vissa har fallit ifrån och vissa har tillkommit men de har alla varit lika viktiga för vår fortlevnad. Ett hjärtligt tack vill jag rikta till samtliga samarbetspartners. Aadel Aziz Intersquash Club

Sponsorer