Ytterligare lättnader

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har aviserat ytterligare lättnader men förordnandet gällande hur många som maximalt får vistas i Kungl. Tennishallen kvarstår.

Följande gäller från den 1 juli 2021.

  • Max 130 personer får vistas i Kungl. Tennishallen samtidigt.
  • Samtliga utövare uppmanas att komma till hallen i anslutning till aktivitetens början och lämna arenan så snart som möjligt efter genomfört pass.
  • Restaurangen är stängd.
  • Maximalt 7 besökare samtidigt i butiken (dessa ingår i det totala maxantalet om 130).
  • Maximalt 15 besökare samtidigt i gymmet (dessa ingår i det totala maxantalet om 130).

Inför nästa datum den 15 juli, där det förväntas nya lättnader, återkommer vi med mer information.